BAŞKAN'DAN
Yazdır

Duyurular

Diploma Dağıtım Süresinin Uzatılması

Diploma Dağıtım Süresinin Uzatılması

2 Aralık 2017 tarihinde sona eren diploma dağıtım süresi 1 hafta daha uzatılmıştır.

Kayıtlı oldukları programları başarı ile tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrenciler diplomalarını  9 Aralık 2017 tarihine kadar hafta içi 09:00 - 17:00, hafta sonu Cumartesi günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan teslim alabilirler.
 
 
 Diploma ve diploma eki yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilecektir.
 Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde vereceği vekaletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca düzenlenmiş olması gerekir.
 Diploma posta ile gönderilmez, telefon ya da faksla, elektronik mektupla yapılan talepler dikkate alınmaz, işleme konulmaz.

***Diploma alımı sırasında Mezuniyet Belgesi ‘nin iadesi gerekmemektedir.
***Diplomayı teslim almaya gelecek kişinin Nüfus Cüzdanı aslının yanında olması gerekmektedir.

Adres:  İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Yerleşkesi A Blok Kat:3
            Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19 Beykoz / İSTANBUL