Kurucu'dan
Yazdır

‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu yasakçı değil’

Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öncülüğünde düzenlenen sempozyumda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve uygulamaları tartışıldı. Sempozyumda konuşan Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, KVKK’nın getirdiği açık rıza kavramına dikkat çekti, kanunun yasakçı olmadığını söyledi.

5.03.2018
‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu yasakçı değil’

Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından “Kişisel Verilerin Korunmasında Güncel Gelişmeler Sempozyumu” gerçekleştirildi. 6698 Sayılı Kanun ve uygulamalarının ele alındığı sempozyum Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Alan Akcan’ın açış konuşmaları ile başladı. Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Volkan Dülger’in başkanlık ettiği “Kişisel Verilerin Korunmasında Genel İlkeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Bakış Açısı” konulu ilk oturumda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu İnceleme Dairesi Başkanı Tuba Kendir Tunalı, Kurum Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Demet Arslaner Keklikkıran ve Kurum Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa Erbilli konuşmacı olarak yer aldı. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu’nun başkanlık ettiği “Ulusal ve Uluslararası Çerçevede Kanunun Değerlendirilmesi” konulu ikinci oturumda ise Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya İlçin Gönenç, Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilgün Başalp ve Av. Dr. Çiğdem Ayözger konuşmalarını gerçekleştirdi.

 BİLİR: TÜRKİYE BU ALANDA ENDER ÜLKELERDEN BİRİ

Prof. Fulya İlçin Gönenç’in başkanlık ettiği “Kişisel Verileri Koruma Mevzuatına Uyum Süreci ve Veri Güvenliği” konulu son oturumda ise Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi (BUSIBER) Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin ile mühendisler Mehmet Tolga Ertürk ve Ömer Özer konuşmalarını gerçekleştirdi. Sempozyumun açılışında konuşan Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında görüşlerini açıkladı. Türkiye’nin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını anayasayla düzenlemiş ender ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Prof. Bilir, kişisel verilerin insanın değeri ve geleceği olduğunu kaydetti. 6698 Sayılı kanunun yasakçı olmadığını savunan Bilir, kanunun getirdiği en önemli kavramlardan birinin açık rıza olduğunu belirtti. Bilir bu durumu bireye verilen değerin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.