Kurucu'dan
Yazdır

Öztek: Yeni İİK’da iflasın ertelenmesi ortadan kalktı

İstanbul Medipol Üniversitesinde düzenlenen ‘7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato ve Elektronik Tebligat’ başlıklı sempozyuma katılan İİK Bilim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Öztek konkordato ile ilgili çok kısa sürede teknik bir kanun hazırladıklarını söyledi. Öztek, yeni yasayla iflasın ertelenmesinin tümüyle ortadan kaldırıldığının altını çizdi.

14.05.2018
Öztek: Yeni İİK’da iflasın ertelenmesi ortadan kalktı

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ‘7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato ve Elektronik Tebligat’ başlıklı sempozyum düzenlendi. Sempozyumda 15 Mart 2018’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un getirdiği yeni uygulamalar ve problemler tartışmaya açıldı. Açış konuşmasını Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın’ın yaptığı sempozyuma İcra ve İflas Kanunu (İİK) Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Öztek, İİK Bilim Komisyonu Üyeleri İMÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel ile Doç. Dr. Serdar Kale, İİK Bilim Komisyonu Üyeleri Prof. Dr. Ali Cem Budak, Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova ve Hâkim Niyazi Acar katıldı. İMÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın açış konuşmasında hukuk sistemleri dinamiğinin sosyal, ticari ve iktisadi gelişmelere ne kadar hızlı ve doğru cevap vereceği ile alakalı olduğunu söyledi. Prof. Aydın, ticaret ve iktisatta yaşanan hızlı dönüşümlere hukuk sisteminin de kayıtsız kalamayacağının altını çizdi. Bütün dünyada iflasa bakış açısının değiştiğini kaydeden Prof. Aydın, büyük ölçekli şirketlerin iflas etmesi durumunda borçlu, alacaklı ve kamu dahil bütün paydaşların büyük zarar gördüğünü ifade etti.

‘TEKNİK BİR KANUN HAZIRLADIK’

Güney Kampüs Konferans Salonunda yapılan panelde iki oturum gerçekleştirildi. İlk oturumda söz alan İKK’yı değiştiren tasarının hazırlanmasında Adalet Bakanlığında kurulan Bilim Komisyonunun başkanlığını yürüten Prof. Dr. Selçuk Öztek, konkordatonun en basit anlamda borçlunun alacaklılarıyla yaptığı anlaşma olduğunu söyledi. Çok kısa sürede teknik bir kanun hazırladıklarını belirten Prof. Öztek şöyle dedi: “Yeni yasayla iflasın ertelenmesi kurumu tümüyle ortadan kaldırılarak, yerine konkordato sisteminin daha kolay işleyebilecek bir yapıya kavuşturulması amaçlandı. Konkordato kapsamında, borçlu ve alacaklılar arasında anlaşma sağlanabilmesi halinde, alacaklıların belirli bir çoğunluğunun kabul edeceği plan dahilinde borçların ödenmesi sağlanacak. Çok kısa sürede hazırladığımız kanunda hatalar ve eksikler olabilir ama zamanla bu hususlarda da çalışma yapacağız. ‘Konkordato’ sözcüğü ve ‘komiser’ sözcüğü üzerinde biz çok tartıştık. ‘Konkordato’yu en azından tek sözcükle karşılayacak Türkçe sözcük bulamadık. İkincisi, ‘komiser’ hakikaten bir tuhaf bir kavram. ‘Kayyum’ desek kayyum gibi değil, daha başka bu komiserin görevi. İsviçre’de ‘komiser’ deniyor. Bizde de 1929’da öyle çevrilmiş. Latince kökenli olan konkordato vade ve tenzilat olarak ikiye ayrılır. Vadede borçlu alacaklılarından bir süre ister ve faizlerde dahil borcunu son kuruşuna kadar öder. Tenzilatta ise borçlu alacaklılara ‘borcumu ödeyecek durumda değilim. Borçlarda indirim yapın der.’ Bizim sistemiz de ise karma konkordato söz konusu.”

‘MÜHLET KISMI İKİYE AYRILIYOR’

Panelde söz alan İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Başkanı ve İKK Bilim Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel ise ‘Geçici Mühlet ve Kesin Mühlet’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Yücel, yeni yasa ile icra mahkemesi yerine asliye ticaret mahkemesinin görevlendirildiğini söyledi. Konkordato sisteminde mühlet kısmının ‘geçici ve kesin’ olmak üzere ikiye ayrıldığını söyleyen Yücel, yeni düzenleme uyarınca konkordato talebi üzerine mahkemelerin geçici mühlet kararı verip, gerekli gördüğü tedbirlerin alınmasına karar verebileceğini söyledi. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ADB İİK Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ali Cem Budak da mahkemelerin kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde vereceğini söyledi. Budak, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verileceğini belirtti.