Kurucu'dan
Yazdır

Kayıt Ve Kabul Koşulları

Programlara öğrenci kabulü İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacaktır.

i. Program Mimarlık, tüm Mühendislik dalları ve Hukuk programlarından lisans derecesi olan öğrencileri kabul edecektir.

ii. Tezli Yüksek Lisans programı için ülke çapında yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 55 puan alanların yapılacak mülakat sınavı sonrasında öğrenci kabulü gerçekleştirilecektir.

iii. Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak adaylarda ALES şartı aranmaz.

iv. Senato tarafından belirlenen asgari yabancı dil seviyesini gösterir belgeye sahip olmak veya Enstitü tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavından en az 50/100 puan almış olmak.

v. Yüksek Lisans programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, Senato tarafından taban puanları belirlenen sınavlar da kabul edilebilir.