Kurucu'dan
Yazdır

Kayıt Ve Kabul Koşulları

Programlara öğrenci kabulü İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacaktır.

Doktora Programına Yüksek Lisans Diploması ile başvuracak adaylar;

i. Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen ilgili bir alanda tezli yüksek lisans derecesine sahip olmalı,

ii. Başvurdukları programın puan türünde, ALES’ten aldıkları en az 55 standart puana, Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına veya ALES puanı yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan aldıkları ve Senatonun belirlemiş olduğu taban puana sahip olmalı,

iii. YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az olmamak şartı ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik standart puanına sahip olmalıdır.

iv. Doktora programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, Senato tarafından taban puanları belirlenen sınavlar da kabul edilebilir.

Doktora Programına Lisans Diploması ile başvuracak adaylar;
i. Mimarlık, tüm Mühendislik dalları veya Hukuk programlarından birinden lisans derecesine sahip olmalı,

ii. Başvurdukları programın puan türünde, ALES’ten aldıkları en az 80 standart puana, Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına veya ALES puanı yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan aldıkları ve Senatonun belirlemiş olduğu taban puana sahip olmalı,

iii. YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az olmamak şartı ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik standart puanına sahip olmalı,

iv. Lisans mezuniyet not ortalaması en az 3,00/4,00 ya da eşdeğeri olmalıdır.

v. Doktora programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, Senato tarafından taban puanları belirlenen sınavlar da kabul edilebilir.