Kurucu'dan
Yazdır

Mezuniyet Koşulları

Doktora derecesi alabilmek için lisans derecesi ile programa kabul edilen öğrenciler toplam 54 krediden az olmamak koşuluyla en az 18 ders almak, yüksek lisans (tezli) derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders almak, bu derslerden en az 3.0 ortalamayı tutturmak, derslerin tamamlanmasının ardından yapılacak olan doktora yeterlik sınavını başarıyla geçmek ve doktora tezlerini başarıyla tamamlamak zorundadırlar.

Zorunlu Temel Dersler havuzundaki tüm derslerin ve Doktora Seminer dersinin alınması gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan lisans derecesi olan öğrenciler toplamda en az 300 AKTS, yüksek lisans (tezli) derecesi olan öğrenciler ise toplamda en az 240 AKTS karşılığı ders, yeterlik sınavı ve tez çalışmasını tamamlamış olacaklardır.

Tez danışmanının, öğrenci programa girdikten en geç dördüncü dönem başına kadar belirlenmiş olması gerekir.