BAŞKAN'DAN
Yazdır

İstatistikler

Öğrenci Sayıları


Öğrenci Sayıları 2012 2013 2014 2015 2016
Toplam Öğrenci Sayısı 885 2,977 4,776 11,017 20,318
Ön Lisans - 456 813 4,143 9,109
Lisans 885 2,321 3,428 5,933 9,875
Yüksek Lisans - 200 487 814 1,046
Doktora - - 48 127 198
Yabancı Uyruklu 40 63 142 292 426

Personel Sayısı

Personel Sayıları 2012 2013 2014 2015 2016
Akademik Personel 226 345 445 752 834
İdari Personel 170 257 688 901 998
İdari Personel / Öğrenci Oranı 0,19 0,09 0,14 0,08 0,05
İdari Personel / Akademik Personel Oranı 0,75 0,74 1,55 1,2 1,2

Akademik Birimler

Akademik Birimler 2012 2013 2014 2015 2016
Fakülte Sayısı 5 7 9 11 12
Yüksekokul Sayısı - - - 1 1
Meslek Yüksekokulu Sayısı 1 2 2 4 4
Enstitü Sayısı 1 3 3 4 4

Toplam Program Sayısı

Toplam Program Sayısı 2012 2013 2014 2015 2016
Ön Lisans 8 17 18 57 98
Lisans 8 8 17 46 60
Yüksek Lisans - 13 22 28 44
Doktora - 2 9 16 21

Alt Yapı

Altyapı 2012 2013 2014 2015 2016
Eğitim Alanları (Derslik vb) (m2) 1.171 4.491 6.291 13.391 14.991
Araştırma Alanları (Lab. vb.) (m2) 572 1.333 8.500 8.500 8.500
Toplam Kapalı Alan (m2) 9.000 41.800 41.800 59.000 60.260
Toplam Açık Alan (m2) 3.500 41.500 41.500 36.300 36.300
Öğrenci Başına Düşen Toplam Kapalı Alan (m2) 10,16 14,04 8,75 5,35 0,34
Öğrenci Başına Düşen Toplam Açık Alan (m2) 3,95 13,9 8,68 3,29 0,56

Kütüphane Kaynakları

Kütüphane Kaynakları 2012 2013 2014 2015 2016
Toplam Kitap Sayısı 4,418 6,101 16,454 19,332 24,000
Veri Tabanı Üyeliği 8 12 19 24 24
Kütüphane Fiziki Alan (m2) 380 380 490 490 850

Başarı Düzeyi Ön Lisans

Başarı Düzeyi Lisans

Başarı Düzeyi Lisans Üstü