Kurucu'dan
Yazdır

İstatistikler

Öğrenci Sayıları


Öğrenci Sayıları 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Toplam Öğrenci Sayısı 1.689 2.967 4.776 11.017 20.462 26.122 26.114
Ön Lisans 131 453 813 4.143 9.168 10.778 10.666
Lisans 1.501 2.314 3.428 5.933 10.049 13.634 13.791
Yüksek Lisans 57 186 487 814 1.042 1.331 1.275
Doktora - 14 48 127 203 379 382
Yabancı Uyruklu 57 83 134 261 368 464 457

Personel Sayısı

Personel Sayıları 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Akademik Personel 226 345 445 752 864 893 915
İdari Personel 170 257 688 901 994 1.157 1.195
İdari Personel / Öğrenci Oranı 0,19 0,09 0,14 0,08 0,04 0,04 0,04
İdari Personel / Akademik Personel Oranı 0,75 0,74 1,55 1,2 1,15 1,2 1,3

Akademik Birimler

Akademik Birimler 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fakülte Sayısı 5 7 9 11 12 12 12
Yüksekokul Sayısı - - - 1 1 1 1
Meslek Yüksekokulu Sayısı 1 2 2 4 4 4 4
Enstitü Sayısı 1 3 3 4 4 5 5

Toplam Program Sayısı

Toplam Program Sayısı 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ön Lisans 8 17 18 75 100 104 104
Lisans 8 8 17 46 58 70 71
Yüksek Lisans 5 15 18 28 34 44 46
Doktora - 2 12 15 20 24 24

Alt Yapı

Altyapı 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eğitim Alanları (Derslik vb) (m2) 1.171 4.491 6.291 13.491 14.991 16.063 16.063
Araştırma Alanları (Lab. vb.) (m2) 572 1.333 8.500 8.500 8.500 10.562 10.562
Toplam Kapalı Alan (m2) 9.000 41.800 41.800 59.000 60.260 105.490 105.490
Toplam Açık Alan (m2) 3.500 41.500 41.500 36.300 36.300 196.266 196.266
Öğrenci Başına Düşen Toplam Kapalı Alan (m2) 10,16 14,04 8,75 5,35 2,94 4,03 4.79
Öğrenci Başına Düşen Toplam Açık Alan (m2) 3,95 13,9 8,68 3,29 1,77 7,51 8,92

Kütüphane Kaynakları

Kütüphane Kaynakları 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Toplam Kitap Sayısı 4.418 6.101 16.454 19.332 25.790 27.585 28.972
Veri Tabanı Üyeliği 8 12 19 24 24 34 34
Kütüphane Fiziki Alan (m2) 380 380 490 490 850 1.240 1.240

Başarı Düzeyi Ön Lisans

Başarı Düzeyi Lisans

Başarı Düzeyi Lisans Üstü