BAŞKAN'DAN
Yazdır

İstatistikler

Öğrenci Sayıları


Öğrenci Sayıları 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Toplam Öğrenci Sayısı 885 2.977 4.776 11.017 20.318 26.291
Ön Lisans - 456 813 4.143 9.109 10.825
Lisans 885 2.321 3.428 5.933 9.875 13.825
Yüksek Lisans - 200 487 814 1.046 1.303
Doktora - - 48 127 198 338
Yabancı Uyruklu 40 63 142 292 426 475

Personel Sayısı

Personel Sayıları 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Akademik Personel 226 345 445 752 834 911
İdari Personel 170 257 688 901 998 1123
İdari Personel / Öğrenci Oranı 0,19 0,09 0,14 0,08 0,05 0,04
İdari Personel / Akademik Personel Oranı 0,75 0,74 1,55 1,2 1,2 1,23

Akademik Birimler

Akademik Birimler 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fakülte Sayısı 5 7 9 11 12 12
Yüksekokul Sayısı - - - 1 1 1
Meslek Yüksekokulu Sayısı 1 2 2 4 4 4
Enstitü Sayısı 1 3 3 4 4 4

Toplam Program Sayısı

Toplam Program Sayısı 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ön Lisans 8 17 18 57 98 104
Lisans 8 8 17 46 60 71
Yüksek Lisans - 13 22 28 44 48
Doktora - 2 9 16 21 23

Alt Yapı

Altyapı 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eğitim Alanları (Derslik vb) (m2) 1.171 4.491 6.291 13.391 14.991 14.878
Araştırma Alanları (Lab. vb.) (m2) 572 1.333 8.500 8.500 8.500 11.174
Toplam Kapalı Alan (m2) 9.000 41.800 41.800 59.000 60.260 123.050
Toplam Açık Alan (m2) 3.500 41.500 41.500 36.300 36.300 203.925
Öğrenci Başına Düşen Toplam Kapalı Alan (m2) 10,16 14,04 8,75 5,35 0,34 4,68
Öğrenci Başına Düşen Toplam Açık Alan (m2) 3,95 13,9 8,68 3,29 0,56 0,13

Kütüphane Kaynakları

Kütüphane Kaynakları 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Toplam Kitap Sayısı 4.418 6.101 16.454 19.332 24.000 27.317
Veri Tabanı Üyeliği 8 12 19 24 24 26
Kütüphane Fiziki Alan (m2) 380 380 490 490 850 1409

Başarı Düzeyi Ön Lisans

Başarı Düzeyi Lisans

Başarı Düzeyi Lisans Üstü