Kurucu'dan
Yazdır

Ölçme Ve Değerlendirme

Sınavlar; ara sınav, genel sınav ve mazeret sınavı olmak üzere yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Bir dersin dönem içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi %30’dan az, %70 ten fazla olamaz.