BAŞKAN'DAN
Yazdır

İdari Ve Mali İşler Dairesi

İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi , Üniversitedeki tüm idari ve mali işler faaliyetlerini, yaşam kalitesini ve konforunu artıracak şekilde organize eder. Bu kapsamda; yemek, temizlik, güvenlik, gibi dışardan alınan hizmetler için firmalarca yürütülen faaliyetlerin sevk ve idaresinin yanısıra, malzeme yönetimi, taşıma ve düzenleme hizmetleri, teknik bakım onarım faaliyetleri denetimi, İdari İşler Dairesi başkalığınca yapılmaktadır. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı aynı zamanda, üniversitenin finansal işlemlerinin mali mevzuat, Yüksek Öğretim mevzuatı ve iç mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlar. Muhasebe, finans, bütçe, mali raporlama ve satın alma faaliyetleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı sorumluluğundadır. Üniversite öğrenim ücretlerinin tahsili, burs ödemelerinin yapılması, öğrenci muhasebesi ve nakit yönetimi üniversite idari ve mali işler daire başkanlığı tarafından yapılmaktadır.