Kurucu'dan
Yazdır

İş İmkanları

Lisans mezunlarına psikoloji lisans diploması verilir. Psikolojinin herhangi bir alanında yüksek lisans yapanlar “uzman psikolog” unvanı alırlar. Bu disiplin içindeki uzmanlık alanları sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, bilişsel psikoloji gibi araştırma alanları olabileceği gibi adli psikoloji, endüstri ve organizasyon psikolojisi gibi uygulamalı alanlar da olabilir. Klinik psikoloji alanında uzmanlaşanlar “klinik psikolog” unvanı alırlar ve psikoterapi yapabilirler.

Özel sektörde ve devlet kurumlarında psikologlar için çeşitli istihdam alanları oluşmuştur. Psikiyatri servislerinde, yaşlı bakım evlerinde, mahkemelerde, ceza-tutukevlerinde, okullarda, psiko-teknik merkezlerinde, insan kaynakları ile halkla ilişkiler birimlerinde ve reklam şirketlerinde psikologlar etkin bir şekilde çalışmaktadır