Kurucu'dan
Yazdır

Ders Planı-AKTS Kredileri

*Güz dönemi en az iki (2), bahar dönemi en az bir (1) seçimlik ders seçilecektir.

Birinci Sınıf
Güz Dönemi
Ders KoduDersler
T
U/L
Z/S
AKTS
ÖĞRETİM ELEMANLARI
KHKD111699İDARİ USULLER30Z8Prof.Dr. Turan YILDIRIM
KHKD112959ANAYASA YAPIMI30Z8Yrd.Doç.Dr. Yakup Levent KORKUT
KHKD113852SEMİNER00Z7Doç.Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Toplam6023
Programa Bağlı Seçmeli Dersler
KHKD111701MİLLETLERARASI HUKUKTA GÜNCEL SORUNLAR30S7Doç.Dr. Ahmet Hamdi TOPAL
KHKD111702İDARENİN SORUMLULUĞU30S7Doç.Dr. Halit Eyüp ÖZDEMİR
KHKD111712ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN ULUSLARARASI HAKSIZ FİİLDEN SORUMLULUĞU30S7Yrd.Doç.Dr. Selman ÖĞÜT
KHKD112961MODERN SİYASAL DÜŞÜNCELER30S7Prof.Dr. Nihat BULUT
KHKD114028KAMU İCRA HUKUKU30S7Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler İçin Tıklayın
Bahar Dönemi
Ders KoduDersler
T
U/L
Z/S
AKTS
ÖĞRETİM ELEMANLARI
KHKD121698OSMANLI HUKUKUNUN GENELYAPISI VE İŞLEYİŞİ30Z8Prof.Dr. Mehmet Akif AYDIN
KHKD121706HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR30Z8Prof.Dr. Mehmet Emin ARTUK
Toplam6016
Programa Bağlı Seçmeli Dersler
KHKD121707SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU VE İNSANİ HUKUK30S7Doç.Dr. Ahmet Hamdi TOPAL
KHKD121708DELİL HUKUKU30S7Prof.Dr. Ayşe NUHOĞLU AYKUT
KHKD121709KAMU İHALE HUKUKU30S7Doç.Dr. Halit Eyüp ÖZDEMİR
KHKD122125CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA HUKUKA AYKIRI DELİLLER KURAMI 30S7Doç.Dr. Murat Volkan DÜLGER
KHKD122963ANAYASALARDA DEVLET TEŞKİLATI30S7Yrd.Doç.Dr. Yakup Levent KORKUT
KHKD122964İNSAN HAKLARI VE AYRIMCILIK 30S7Yrd.Doç.Dr. Selman KARAKUL
KHKD123853AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ30S7Doç.Dr. Gül ÜSTÜN
İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler İçin Tıklayın
İkinci Sınıf
Güz Dönemi
Ders KoduDersler
T
U/L
Z/S
AKTS
ÖĞRETİM ELEMANLARI
KHKD214697TEZ ÖNERİSİ00Z30Doç.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
KHKD214881YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK00Z60Prof.Dr. Mehmet Akif AYDIN
Toplam0090
İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler İçin Tıklayın
Bahar Dönemi
Ders KoduDersler
T
U/L
Z/S
AKTS
ÖĞRETİM ELEMANLARI
KHKD224697TEZ ÖNERİSİ00Z30Doç.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
KHKD224881YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK00Z60Prof.Dr. Mehmet Akif AYDIN
Toplam0090
İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler İçin Tıklayın
Üçüncü Sınıf
Güz Dönemi
Ders KoduDersler
T
U/L
Z/S
AKTS
ÖĞRETİM ELEMANLARI
KHKD314881YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK00Z60Prof.Dr. Mehmet Akif AYDIN
Toplam0060
İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler İçin Tıklayın
Bahar Dönemi
Ders KoduDersler
T
U/L
Z/S
AKTS
ÖĞRETİM ELEMANLARI
KHKD324881YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK00Z60Prof.Dr. Mehmet Akif AYDIN
Toplam0060
İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler İçin Tıklayın
Dördüncü Sınıf
Güz Dönemi
Ders KoduDersler
T
U/L
Z/S
AKTS
ÖĞRETİM ELEMANLARI
KHKD414881YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK00Z60Prof.Dr. Mehmet Akif AYDIN
Toplam0060
İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler İçin Tıklayın
Bahar Dönemi
Ders KoduDersler
T
U/L
Z/S
AKTS
ÖĞRETİM ELEMANLARI
Toplam000
İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler İçin Tıklayın