BAŞKAN'DAN
Yazdır

İlaç Ve Sağlık Hukuku Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Merkezin amaç ve görevleri;
 
İlaç ve sağlık sektöründeki kurum ve kuruluşlar, profesyoneller, sivil toplum örgütleri ile ilaç ve sağlık hukuku alanında bilimsel araştırmalar sürdüren araştırmacı ve akademisyenler arasında işbirliğini sürekli kılacak bir üniversite-sanayi işbirliği platformu oluşturmak,
 
Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, sunuluşu, finansmanı ve yönetimi konularında mevcut sistem ve politikaları ve hukuki alt yapılarını analiz etmek, veri toplamak, sağlık sorunlarının çözümüne yönelik hukuki öneriler hazırlamak,
 
Sağlık hizmet sistemleri, politikaları ve sağlık hukuku konusunda ulusal ve uluslararası görüş alışverişini sağlamak amacıyla bilimsel toplantı, konferans, seminer düzenlemek. Sağlık sorunlarının çözümü, sağlık hizmetlerinin planlanması ve örgütlenmesi konularında araştırmalar yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek,
 
Tıp mesleğinin uygulanmasında karşılaşılan hukuki sorunları tartışmak ve çözüm önerilerinde bulunmak, Tıp Hukukunu ilgilendiren her türlü ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeyi ve sağlık alanını ilgilendiren konularda verilmiş ulusal ve uluslararası yargı kararlarını incelemek, bunlar hakkında değerlendirmeler yapmak,
 
Öğretim üyesi, öğrenci, hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik eğitim vermek; hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek, Eğitim programlarını yaygınlaştırarak, toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla topluma yönelik eğitim çalışmaları yapmak,
 
Program ve projeler geliştirmek, bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek, danışmanlık hizmeti vermek,
 
Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılmak, desteklemek ve bu konuda ulusal ya da uluslararası düzeyde programlar düzenlemek,
 
Konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak ve ortak faaliyetler düzenlemek,
 
Basılı, görsel ve elektronik yayınlar yapmak,
 
İlgili konularda ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum-kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 
Üniversitemizin fakülte, enstitü ve diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yaparak, merkezin ilgi alanına giren konularda lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime katkıda bulunmak ve desteklemek, ortak faaliyetler düzenlemek.