Kurucu'dan
Yazdır

Programın Amacı

Ülkelerin ekonomik zenginliği ve gücünün, uluslararası ticarette ve uluslararası finans piyasalarındaki etkinliği ve rekabetçiliği ile ölçüldüğü günümüzde, uluslararası ticaret ve finans alanlarında nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyacın artması sebebiyle; ekonomi, finans ve işletme bölümlerinin kesişiminde disiplinlerarası bir eğitim alan ve aldığı eğitimi iş hayatında değerlendirebilen uzmanlar yetiştirmek hedeflenmektedir.