Kurucu'dan
Yazdır

Sinirbilim Yüksek Lisans Programı

SİNİRBİLİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Disiplinler arası bir araştırma alanı olarak sinirbilim, normal ve patolojik süreçler bağlamında sinir sisteminin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini açıklayabilmeyi hedeflemektedir. İstanbul Medipol Üniversitesi disiplinler arası sinirbilim yüksek lisans programının amacı, sinirbilim alanında uluslararası seviyede araştırma yapabilme yeteneğine sahip, üst seviyede teorik ve pratik bilgi ile donanmış nitelikli bilim insanları yetiştirmektir.

 

Sinirbilim Yüksek Lisans Programına zorunlu ortak derslerin dışındaki seçmeli derslere göre şekillenen “Hücresel” ve “Bilişsel” Sinirbilim olarak iki farklı başlık altında öğrenci alınacaktır. Adaylardan başvuru sırasında tercihlerini belirtmeleri istenecektir.

Hücresel sinirbilimi tercih eden öğrencilerin tez çalışması deney hayvanları ve / veya bunlardan izole edilecek doku ve hücre örneklerinin kullanılacağı bilimsel bir araştırma şeklinde olacaktır. Bilişsel sinirbilim tez çalışmaları ise öncelikli olarak sağlıklı ya da hasta gönüllülerle yapılacak insan üzerindeki araştırmalara dayanacaktır; bu alanda daha az sıklıkla çeşitli bilişsel fenomenlerin hayvan modelleri de kullanılabilecektir.Sinirbilim Yüksek Lisans Program Ayrıntıları

Hücresel Sinirbilim

(Koordinatör öğretim üyesi Prof.Dr. Gürkan Öztürk)

Bilişsel Sinirbilim

(Koordinatör öğretim üyesi Doç.Dr. Lütfü Hanoğlu)

  1. 1. yıl

  1. 1. yıl

Güz

Bahar

Yaz

Güz

Bahar

Yaz

Sinir sistemi duyusal fonksiyonları

Sinir sistemi fizyopatolojisi

Biyoistatistik

Sinir sistemi duyusal fonksiyonları

Sinir sistemi fizyopatolojisi

Biyoistatistik

Sinir sistemi motor fonksiyonları

Nörofarmakoloji

Sinirbilim felsefesi

Sinir sistemi motor fonksiyonları

Elektrofizyolojiye giriş

Sinirbilim felsefesi

Davranışsal ve kognitif sinirbilime giriş

Hücre kültürü yöntemleri

Seminer

Davranışsal ve kognitif sinirbilime giriş

Nöroradyolojiye giriş

Seminer

Bilimsel araştırma yöntemleri

Nöromikroskopiye giriş


Bilimsel araştırma yöntemleri

Nöropsikolojiye giriş


Toplam kredi

22

22

  1. 2.yıl

  1. 2.yıl

Güz

Bahar

Yaz

Güz

Bahar

Yaz

Tez çalışması

Tez çalışması

 


Araştırma Alt Yapısı ve İmkanları

 

Kurulma aşamasındaki “Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi” çatısı altında sinirbilim araştırma konularının büyük bir bölümünü kapsayan laboratuvarlar oluşturulmaktadır. Bunlar arasında moleküler biyoloji ve bünyesinde bir multifoton konfokal mikroskobun da yer alacağı ileri mikroskobi laboratuvarları, yama kıskacı sistemlerine dayalı hücresel elektrofizyoloji ve transkraniyal manyetik stimülasyon laboratuvarları örnek olarak verilebilir. Ayrıca Medipol Mega Hastaneler kompleksinde yer alan fMRI ve PET-CT sistemleri Bilişsel Sinirbilim araştırmaları kapsamında kullanılabilecektir.

Burs imkanları:

Üniversitenin öngördüğü akademik faaliyetlere (eğitim-öğretim, seminer / konferans, araştırma) tam gün katılmayı taahhüt eden belirli sayıda öğrenciye en az tüm öğretim ücretlerini karşılayacak kadar burs teklif edilecektir.