Geri
AKADEMİK

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Dersleri Ara Sınav Konuları

06.04.2020

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ ARA SINAV KONULARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI -II-BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV KONULARI
I.ÜNİTE- BİLGİSAYAR DONANIMI
II.ÜNİTE- SOSYAL AĞLAR VE SOSYAL MEDYA
III.ÜNİTE-ÖZEL UYGULAMA YAZILIMLARI
IV.ÜNİTE-BİLİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI- I- BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV KONULARI
I.ÜNİTE- TEMEL KAVRAMLAR
II.ÜNİTE- SÖZCÜK İŞLEMCİLER(MICROSOSFT OFFICE WORD)
III.ÜNİTE- SUNUM TEKNOLOJİLERİ
IV.ÜNİTE- HESAP TABLOLARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2019-2020 ARA SINAV KONULARI
15. Hafta (Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk Yunan İlişkileri, Türk Rus İlişkileri, Türk İngiliz İlişkileri, Haliç Konferansı, Türk İtalyan İlişkileri)
16. Hafta (Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk-Fransız İlişkileri, Hatay Meselesi, Montrö, Balkan Antantı, Sadabad Paktı, Milletler Cemiyeti’ne Girişimiz)
17. Hafta (II. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşına Giden Yol ve Savaşın Aktörleri, II. Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Gelişimi, Savaşın Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Sonuçları)
18. Hafta (II. Dünya Savaşında Yahudi Soykırımı, Nazizm)
19. Hafta (İsmet İnönü Dönemi (1938-1950), Cumhurbaşkanlığına Seçilişi, İç Dış Politika, Varlık Vergisi, Eğitim Politikaları, Köy Enstitüleri)
20. Hafta (Demokrat Parti  (DP) Dönemi, Çok Partili Hayata Geçiş Süreci ve Demokrat Partinin Kuruluşu, İktidara Gelişi, Kıbrıs Meselesi ve 6-7 Eylül Olayları, DP İktidarının Son Dönemi, DP Döneminde Dış Politika, NATO’ya Girişimiz, Balkan Paktı, Bağdat Paktı, Türkiye-Avrupa İlişkileri)
21. Hafta (Soğuk Savaş Dönemi, Marshall Planı, NATO, Truman Doktrini, Marshall Yardımları, Doğu Bloku, Berlin Krizi, Varşova Paktı, Süveyş Krizi, Berlin sorunu, Ortadoğu’daki Gelişmeler, Uzakdoğu’daki Gelişmeler, Soğuk Savaş’ın Türk Dış Politikasına Yansıması, Türkiye-ABD İlişkileri, Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girişi vs.)


TÜRK DİLİ II ARA SINAV KONULARI (2019-2020 Bahar Dönemi)
İstanbul Medipol Üniversitesi
1.Hafta- Öz geçmiş
2.Hafta- Kelime Türleri
3.Hafta- Birleşik Kelimelerin Yazılışı
4.Hafta- Fiil Çatıları
5.Hafta- Vurgu
6.Hafta- Kelime Grupları
7.Hafta- Türk Tasavvuf Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri

İNGİLİZCE-II DERSİ LİSANS VE ÖNLİSANS ARA SINAV KONULARI (2019-2020 BAHAR DÖNEMİ)
Unit I- Sıfatlar(adjevtives), 
Unit II- Kıyaslama Sıfatları(comparatives), 
Unit III- Şimdiki Zaman(present continuous tense), 
Unit IV- Geniş Zaman ile Şimdiki zaman kıyaslaması( present continuous tense vs simple present tense)
 
Üniteler 7 haftalık içeriğe yayılmıştır. İlk 4 içerik olarak algılanmaması için öğrenciler 7 haftalık içerikten sorumludur(1.hafta-7.hafta)
Lisans grupları ilgili konunun paragraf formundan çıkacak sorularından sorumludur.