Geri
AKADEMİK

FAKÜLTEDE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR VE ÜYELERİ

Sıra No

KOMİSYON

BAŞKAN

ÜYELER

1

Yatay Geçiş Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Aysu MUTLUTÜRK

 

PSK: Dr. Öğr. Üyesi Erol YILDIRIM,

Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜNDOĞAN

SBKY: Dr. Öğr. Üyesi Arzu DİLAVEROĞLU

SBUİ: Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZTÜRK

 

2

Ders Transfer ve İntibak Komisyonu

 

PSK: Arş.Gör. Nağme GÖR

SBKY: Doç.Dr. Abdurrahman BABACAN

SBUİ: Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZTÜRK

3

Çift Anadal ve Yan Dal Komisyonu

 

PSK: Öğr. Gör. Neslihan SAYRAÇ

SBKY: Dr. Öğr. Faik TANRIKULU

SBUİ: Dr. Öğr. Üyesi Osman Zeki GÖKÇE

4

Staj Komisyonu

 

PSK: Arş.Gör. Figen EROĞLU

SBKY: Ayşe Nazlı SÖYLET

SBUİ:Arş.Gör. Esra Merve ÇALIŞKAN

5

Sınav Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Sema AKBOĞA DEMİR

PSK: Dr. Öğr. Üyesi Ela ARI

SBKY:Dr.Öğr.Üyesi Sema AKBOĞA DEMİR

SBUİ: Doç.Dr.Halil Kürşad ASLAN

 

6

Kalite Komisyonu

Prof.Dr. Ali Resul USUL

Doç.Dr. Halil Kürşad ASLAN

Doç.Dr.

Dr. Öğr. Üyesi Aysu MUTLUTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Okan AKMEHMET

Doç.Dr. Hüseyin ALPTEKİN

 

   7

Erasmus Koord.

 

PSK: Dr. Öğr. Üyesi Gökçen DUYMAZ SİDAL

SBKY: Arş.Gör. Halime Safiye ATALAY SBUİ: Dr. Öğr. Üyesi Osman Zeki GÖKÇE

8

Engelli Öğrenci Sor.

 

 Arş.Gör. Şükufe PAK

9

Disiplin Komisyonu

 

PSK: Doç.Dr. Kaasım Fatih YAVUZ

PSK: Dr. Öğr. Üyesi Dalga Derya TEOMAN

SBKY: Dr. Öğr. Üyesi Arda AKÇİÇEK