Kurucu'dan
Yazdır

Medikososyal

Medikososyal kliniklerinde öğrenci ve personel için acil durumlarda müdahale edilmekte ve birinci basamak sağlık hizmeti sunulmaktadır. İleri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda ise öğrenciler Medipol gurubu hastanelerinin güvencesi altındadır. Bir hemşirenin sürekli hazır bulunduğu Haliç ve Kavacık yerleşkelerinde bir uzman doktor da görev yapmaktadır.

Sağlık Merkezinde Verilen Hizmetler

Her türlü tıbbi acil müdahale
Poliklinik hizmetleri
Sağlık kontrolleri
Sağlık konularında danışmanlık
Pansuman (yanık, kesik, ezilme vb.)
Cerrahi dikişlerin alınması
Yabancı cisim çıkartılması
Kan basıncı ölçülmesi
Aşı uygulaması
Oral ilaç verilmesi
Gerekli durumlarda sevk
Koruyucu sağlık hizmetleri