Geri
AKADEMİK
Banner

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, bu yıl kuruluşunun 9. yılını tamamlıyor.
5. Mezunlarımızı verdiğimiz bu yıl Fakültemiz öğrencilerimize hak ettikleri üst düzey eğitimi
sunmak ve öğrencilerimizden gelen pozitif geribildirimleri her yıl daha ileri seviyelere taşımak
konusunda iddialıdır. Lisans programımızın amacı; mesleki etik değerlere sahip, gelişime
açık, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş, toplum sağlığını ön planda tutan,
eğitim için gereken kuvvetli akademik temellere sahip ve ülke kalkınmasına katkı
yapan nitelikli eczacılar
yetiştirmektir. Bir eğitim ve araştırma kurumu olarak Türkiye’deki
gelişime açık, öncü konumundaki Fakültemiz, Üniversitemizin sağladığı imkanlarla istikrarlı
yükselişini sürdürmektedir. Fakültemiz donanımlı dinamik öğretim üyesi kadrosu ile araştırma
projeleri gerçekleştirerek, yayınlar yaparak, danışmanlık hizmetleri vererek bilime ve
endüstriye ciddi katkı yapmaktadır. Fakültemizde öğrencilerimizi meslek hayatına hazırlama
konusunda sunduğumuz “Kariyer Günleri”, “Ulusal Eczacılık Kongreleri”, “Ulusal Çevre,
Beslenme ve Mikrobiyota Sempozyumu”, “Eczacılık Günü” kapsamında gerçekleştirdiğimiz
etkinliklerin yanı sıra sosyokültürel gelişimleri konusunda vizyon sahibi olmaları için
düzenlediğimiz kültürel gezilerin yanısıra teknik geziler de bulunmaktadır. Dürüstlük,
çalışkanlık, çevre ve topluma karşı görev ve sorumluluklarla örnek bireyler yetiştirmeyi
hedefleyen, standartları yüksek mezunlarımızın kamuda, endüstride ve akademik ortamda
başarı ile sürdürdükleri çalışmaların yanı sıra özel sektör tarafından da çok tercih edilir hale
gelmeleri bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Öte yandan “daha iyisi yapılamaz mı?” sorusunu
kendimize sormaktan da hiç vazgeçmiyoruz.

Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel bakımdan gelişmelerini sağlamak amacıyla eğitimleri
sırasında Rektörlüğümüzün kurduğu seçmeli dersler havuzundan çeşitli kültür dersleri
okutulmakta, kişisel becerilerin geliştirilmesi için çaba sarfedilmekte, çeşitli sosyal etkinlikler,
sportif faaliyetler ve toplantılar düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin de sosyal etkinlikler
konusundaki katılımcı yaklaşımlarının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerinde de yer
aldıklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencilerimiz için düzenlediğimiz geziler içinde
ilaç fabrikaları, botanik gezileri, sportif faaliyetlerin de bulunduğu piknik gezileri yer
almaktadır. Üniversitemizin de içinde bulunduğu Erasmus+ gibi uluslararası öğrenci değişim
programları ile öğrencilerimizin değişik kültürlerle tanışması desteklenmektedir. Ayrıca
üniversitemizde başarılı gençlerimizin yararlanabileceği kurum içi çift anadal, yandal ve
yatay geçiş
programlarımız da mevcuttur. Fakültemiz, Eczacılık Eğitimi Programlarını
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından 25.01.2019-25.01.2025
tarihleri arasında “Tam Akreditasyon” statüsünü kazanmıştır. Aynı hızla hep birlikte
hedeflediğimiz misyon ve vizyona ulaşmak için çalışmaya devam etmekteyiz.

Sevgi ve Saygılarımla,
Prof. Dr. Gülden Z. OMURTAG
Dekan

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında
öğrenci kabulüne başlamıştır. Fakültemiz Kavacık Güney Yerleşkesi’nde yer
almaktadır. 5. Mezunlarımızı verdiğimiz bu yıl Fakültemiz öğrencilerimize hak ettikleri
üst düzey eğitimi sunmak ve öğrencilerimizden gelen pozitif geribildirimleri her yıl
daha ileri seviyelere taşımak konusunda iddialıdır. Bir eğitim ve araştırma kurumu
olarak Türkiye’deki gelişime açık, öncü konumundaki Fakültemiz, Üniversitemizin
sağladığı imkanlarla istikrarlı yükselişini sürdürmektedir. Fakültemiz donanımlı
dinamik öğretim üyesi kadrosu ile araştırma projeleri gerçekleştirerek, yayınlar
yaparak, danışmanlık hizmetleri vererek bilime ve endüstriye ciddi katkı yapmaktadır.
Fakültemizde öğrencilerimizi meslek hayatına hazırlama konusunda sunduğumuz
“Kariyer Günleri”, “Ulusal Eczacılık Kongreleri”, “Ulusal Çevre, Beslenme ve
Mikrobiyota Sempozyumu”, “Eczacılık Günü” kapsamında gerçekleştirdiğimiz
etkinliklerin yanı sıra sosyokültürel gelişimleri konusunda vizyon sahibi olmaları için
düzenlediğimiz kültürel ve teknik geziler de bulunmaktadır. Dürüstlük, çalışkanlık,
çevre ve topluma karşı görev ve sorumluluklarla örnek bireyler yetiştirmeyi
hedefleyen, standartları yüksek mezunlarımızın kamuda, endüstride ve akademik
ortamda başarı ile sürdürdükleri çalışmaların yanı sıra özel sektör tarafından da çok
tercih edilir hale gelmeleri bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Fakültemiz, Eczacılık Eğitimi
Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından
25.01.2019-25.01.2025 tarihleri arasında “Tam Akreditasyon” statüsünü kazanmıştır.
Aynı hızla hep birlikte hedeflediğimiz misyon ve vizyona ulaşmak için çalışmaya
devam etmekteyiz.

eczacilik.medipol.edu.tr

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Galeri

İletişim Bilgileri

Kavacık Yerleşkesi

Adres : Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı, 34810 Beykoz / İstanbul
HARİTADA GÖSTER
Telefon : 0216 681 51 00 
Faks : Rektörlük 0212 531 75 55
Muhasebe 0212 521 28 52
Fakülteler 0212 521 23 77