Geri
AKADEMİK
Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve kendisine bağlı birimlerden oluşan Genel Sekreterlik; üniversite bünyesindeki idari birimlerin birbirleriyle uyumlu çalışmaları için gerekli koordinasyonu sağlar ve rektöre bağlı çalışır. Ayrıca, YÖK ve diğer resmi kurumlarla yapılan yazışmaları ilgili mevzuata uygun nitelikte yürütmekle sorumludur.

Üniversitenin amaçları doğrultusunda idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak yine Genel Sekreterliğin görevleri arasındadır.

text
Adı Soyadı Prof. Dr. Ömer CERAN
Görevi Genel Sekreter Vekili 
Telefon (Dahili) 444 85 44
E-Posta oceran
text
Adı Soyadı Zeki AĞRALI
Görevi Genel Sekreter Yrd
Telefon (Dahili) 444 85 44
E-Posta zagrali