Geri
AKADEMİK
Banner

"Yüksek öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan “bilgi”, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş müesseselerde en kritik kaynak halini almıştır. Üniversite sadece var olan bilginin öğrencilere aktarım yeri değil, aynı zamanda bilginin üretim yeri ve toplumun çok değişken olan bilgiye ısrarlı bir şekilde ulaşabilmesinin bir aracıdır.

İkinci on yılına girmekte olduğumuz yüzyılımız, bilgi çağı ve iletişim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler çağı olarak da adlandırılıyor. Bilgi ve iletişim, insanların geleceğe yönelik hayal kurabilme gücünü artırmaktadır. Bu gücün de ivmesiyle, yaşamak anlık bir olgu olmanın ötesinde geleceğe doğru daha kolay uzanabilen bir kimliğe bürünmektedir.

Kendini geleceğe hazırlayan her bireyin gelecekle ilgili ciddi beklentileri vardır; olmalıdır da. Modern kalite yönetimi anlayışının vazgeçilmez ögelerinden biri olan “vizyon” da aslında, kurum veya kişilerin gelecekle ilgili beklentilerinin özetlenmiş, kristalleşmiş bir şeklidir. İstanbul Medipol Üniversitesinin vizyonu, eğitim ve öğretimdeki mükemmellik düzeyi, toplumun yarınlarını inşa etmeye talip donanımlı insan gücünü yetiştirmedeki kararlılığı, üstün nitelikli akademik kadrosu ve çağdaş altyapısı ile ülkemizde ve dünyada örnek gösterilen bir üniversite olmaktır.

Üniversitemiz, siz öğrencilerimize, ailelerinize ve içinde yaşadığımız topluma daha iyi bir geleceği sağlamaya odaklı öğretme ve öğrenme modeli oluşturmak azmindedir. Medipol’lü olmak, sürekli değişimi ve gelişimi içselleştirebilmeye, bağımsız düşünebilmeye, farklı disiplinlerle birlikte çalışmaya ve zorlu problemleri çözmeye talip olmak demektir. Bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verecek donanımda, çağdaşlığı ve özgür düşünceyi özümsemiş, nitelikli birey adayı olmaktır. Kısacası yarınlara hazırlanmaktır."


Rektör

Yönetim

text
Adı Soyadı Prof. Dr. Ömer CERAN
Görevi Rektör V.
E-Posta -
text
Adı Soyadı Olcay ÖZEN
Görevi Rektörlük Özel Kalem
E-Posta oozen