Geri
AKADEMİK

Türk Öğrenciler

Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS), meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında üniversitemizin ilgili puan türüne göre öğrenci alan lisans programlarını tercih etmeleri ve bu programlardan birine ÖSYM tarafından yerleştirmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar. Tezli yüksek lisans programları ile doktora programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’na (ALES) girerek, bu sınavdan alacakları puan sonucunu başvuruları esnasında sunmalıdırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ALES koşulu aranmaz. Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Başvuru sahipleri, aynı zamanda üniversitenin belirlenen lisansüstü program kabul koşullarını da yerine getirmelidirler.

Yabancı Öğrenciler

Yükseköğretim Kurulu’nun 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı Kanun’un 14/f maddesi uyarınca yurt dışından/yabancı öğrenci kabul edilmektedir. Her sene yurt dışı kontenjanlarından yararlanacak adaylarda aranacak koşullar ve kontenjanları belirlenerek Üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylı bilgi için Uluslararası Ofis ile iletişime geçebilirsiniz.

Yatay Geçiş

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Yatay geçiş öğrencilerinin kayıt kabulleri, üniversite tarafından belirlenen kontenjanlara göre yapılmaktadır. Üniversitemizin web sayfasında yatay geçiş duyuruları yayınlanmaktır.

Özel Öğrenciler

Üniversitemizdeki diploma programından birine kayıtlı veya kayıtlı olmadığı halde sadece bazı derslere katılma izni verilen öğrenci özel öğrenci olarak derslere devam eder. Özel öğrenciler, ilgili yönetim kurulunun kararı ile derslere kabul edilirler. Özel öğrenciye, sadece kayıtlı olduğu dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren belge verilir. Özel öğrenci olarak ders alanlar, sonraki yıllarda İstanbul Medipol Üniversitesine kayıt olmaları halinde başarılı oldukları dersler için muafiyet isteyebilirler. Bu öğrenciler, ders aldıkları birimin kredi başına düşen öğretim ücretini öderler.

Değişim Öğrencileri

Üniversitemiz ile/ve partner üniversite ile imzalanan değişim programları anlaşmaları (Erasmus,Farabi ve Mevlana) çerçevesinde gerçekleşmektedir. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri üniversitemizde bir ya da iki dönem öğrenim görebilirler. Daha detaylı bilgi için Uluslararası Ofis ile irtibata geçebilirsiniz. Detaylı bilgi için Uluslararası Ofis ile iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim Dili

Üniversitemizin eğitim dili Türkçe'dir. Ancak lisans programlarından 17, önlisans programlarından da 1 tanesinde tamamen İngilizce eğitim verilmektedir. Ayrıca 3 lisans programının da eğitim dili %30 İngilizce'dir. Bu nedenle İngilizce hazırlık eğitimi zorunlu olup gerekli muafiyet şartlarını taşıyan öğrencilerin muaf olabilme hakkı saklıdır. Detaylı bilgi için Medipol Dil Okulu ile iletişime geçebilirsiniz.

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar